Przez Internet Home // Przez Internet

!

TELEREHABILITACJA


Zaburzenia w kompleksie lędźwiowo–miednicznym stanową problem medyczny, ekonomiczny i społeczny, z którym muszą radzić sobie nie tylko lekarz i fizjoterapeuta, ale cały zespół interdyscyplinarny.

Znaczna ilość pacjentów ze schorzeniami w obrębie miednicy ma problem z poruszaniem się. W wyniku uszkodzenia układu ruchu lub niestabilnego układu moczowego bądź wydalniczego, powstaje przeszkoda w przedostaniu się do odpowiedniej jednostki leczniczej.


Humanitarna postawa wobec drugiego człowieka wymaga szukania coraz to nowszych i skuteczniejszych metod leczenia chorób cywilizacyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentom zespól terapeutyczny RehLab w walce z zaburzeniami w kompleksie lędźwiowo-miednicznego oferuje oprócz konwencjonalnej terapii w jednostce leczniczej, terapie na odległość przez internet.

Telerehabilitacja skierowana jest do pacjentów:

• po radykalnej prostatektomii z nietrzymaniem moczu,
• z nietrzymaniem moczu (wysiłkowe, naglące, mieszane).

Terapia schorzeń dna miednicy składa się z 4 etapów.

I. ETAPII. ETAPIII. ETAPIV. ETAP
Nauka lokalizacji dna miednicy.
Nauka napinania i dawkowania różnej siły mięśni.
Trening siły i wytrzymałości mięśniowej.
Przenoszenie zdobytych sprawności na sytuacje dnia codziennego.

W przypadku stwierdzenia wad postawy ciała do każdego zestawu zostaną dołączone ćwiczenia korekcyjne.

Każdy zestaw zawiera minimum 5 ćwiczeń specjalistycznych do danego schorzenia. Czas trwania terapii około 3 miesięcy.

Mając na uwadze dobro Pacjenta, a także profesjonalne i etyczne podejście do sztuki fizjoterapeutycznej zespół RehLab potrzebuje następujących dokumentów.

I. Uzyskaj od swojego lekarza prowadzącego skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne

Skierowanie powinno zawierać:
• dane pacjenta : imię, nazwisko, pesel,
• rozpoznanie chorobowe,
• choroby współistniejące,
• zlecenie ćwiczeń dna miednic.

II. Umówić się na wizytę kwalifikującą.

Oprócz badania dla potrzeb fizjoterapii:
• dowiesz się gdzie dokładnie znajdują się mięśnie dna miednicy,
• dostaniesz dzienniczek mikcji w formie papierowej,
• wstęp do ćwiczeń w formie papierowej,
• fizjoterapeuta odpowie na Twoje pytania. Lub wypełnić formularz

Formularz składa się z dwóch części:
• część wypełnia Pacjent.
• 2 część wypełnia lekarz prowadzący (ginekolog, urolog, proktolog) lub lekarz pierwszego kontaktu.

III. Dokonać opłaty.

IV. Analiza oraz przygotowanie indywidualnego zestawu ćwiczeń potrwa maksymalnie do 72 godziny.