Biofeedback Home // Biofeedback

BIOFEEDBACK – BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE


!Sonofeedback – metoda polegająca na wykorzystaniu ultrasonografu do przekazania pacjentowi informacji zwrotnych o zmianach stanu napięcia mięśni.

W rehabilitacji kompleksu  lędźwiowo-miednicznego  służy do:

• nauki świadomego napięcia mięśni głębiej położonych np. : mięsień dźwigacz odbytu (pośrednio poprzez unoszenie pęcherza) , poprzeczny brzucha,
• sprawdzania/aktywowania prawidłowych wzorców napięcia mięśni kompleksu lędźwiowo – miednicznego.

Wskazania do sonofeedback’u:

• zespoły bólowe kręgosłupa, barku,
• rehabilitacja dna miednicy,
• zaniki mięśniowe,
• zrosty tkanki łącznej,
• nauka stabilizacji kompleksu lędźwiowo – miednicznego.

Przeciwwskazania do sonofeedback’u:

• brak

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.


!

EMG-feedback – metoda polega na wykorzystaniu elektromiografii powierzchniowej do przekazania pacjentowi informacji zwrotnych o zmianach stanu napięcia mięśni oraz opcjonalnie wzmocnieniu siły skurczu mięśni. W rehabilitacji dna miednicy wykorzystuje się elektrody analne (doodbytnicze) oraz waginalne (dopochwowe).

 

W rehabilitacji kompleksu lędźwiowo-miednicznego  służy do:

• nauki świadomego napięcia mięśni dna miednicy,
• zwiększenia napięcia i siły skurczu mięśni dna miednicy,
• poprawy współdziałania układu nerwowego i mięśniowego odpowiedzialnych za trzymanie moczu i stolca.

Wskazania do EMG-feedback’u:

• rehabilitacja dna miednicy,
• zaniki mięśniowe,
• nauka stabilizacji kompleksu lędźwiowo –miednicznego.

Przeciwwskazania do EMG-feedback’u:

• świeże stany pooperacyjne, nowotwory (wymaga konsultacji z onkologiem),
• stany zapalne w obrębie tkanek miednicy,
• metal w ciele.

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.