Zespół bólowy kręgosłupa części lędźwiowo-krzyżowej Home // Zespół bólowy kręgosłupa części lędźwiowo-krzyżowej

!

ZESPÓŁ BÓLOWY KRĘGOSŁUPA CZĘŚCI LĘDZWIOWO-KRZYŻOWEJ


Zespół bólowy kręgosłupa części lędźwiowo-krzyżowej zwany w skrócie „bólami krzyża” nie ma jednolitej definicji ze względu na dużą różnorodność etiologiczną.

Ból krzyża najczęściej definiowany jest ze względu na lokalizację, która znajduje się w obszarze ograniczonym przez linie przechodzące pomiędzy Th 12 a dolnymi fałdami pośladkowymi.


Epidemiologia zespołu bólowego kręgosłupa części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa
Z badań epidemiologicznych wynika, że ok. 70% społeczeństwa odczuło co najmniej raz w ciągu życia dolegliwości związane z bólem kręgosłupa. Ponad 80% odczuć bólowych zlokalizowanych jest w części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa. Blisko 25% populacji odczuło pierwszy ból kręgosłupa w II dekadzie życia. Liczba ta wzrasta wraz z wiekiem i osiąga prawie 50% w VI dekadzie życia. Bóle kręgosłupa pod względem ilości, stanowią drugą przyczynę niepełnosprawności w IV dekadzie życia.
Objawy zespołu bólowego kręgosłupa części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa
Ból umiejscawia się w obszarze ograniczonym przez linie przechodzące pomiędzy Th 12 a dolnymi fałdami pośladkowymi.
Podział bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze względu na przyczynę (wg Merskey i Bogduka):

• złamania kręgosłupa,
• przepuklina krążka międzykręgowego,
• uszkodzenie lub zwyrodnienie stawów międzykręgowych,
• niestabilność kręgów,
• psychogenne,
• zakażenia,
• nowotwory,
• wrodzone wady w budowie kręgów,
• choroby genetyczne,
• choroby metaboliczne kości,
• zapalenia stawów,
• punkty spustowe,
• kurcz mięśni,
• komplikacje pooperacyjne,
• bóle rzutowe z trzewi brzusznych:
– bolesne miesiączkowanie,
– choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
– tętniak aorty,
– zapalenie trzustki.

Cele rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego:

• wyeliminowanie czynników zwiększających nadmierne obciążenie kręgosłupa,
• korekcja wad postawy ciała oraz zaburzeń biomechanicznych,
• przerwanie błędnego koła bólowego,
• normalizacja napięcia tkanek miękkich,
• zwiększenie siły i szybkości skurczu mięśni poprzecznego brzucha,
• torowanie czucia proprioceptywnego.

Fizjoterapia w zespołach bólowych kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego

I etap: Nauka ergonomii oraz prawidłowej postawy.

Wyeliminowanie błędnych nawyków postawy ciała podczas długotrwałej jednorodnej pozycji w domu, pracy, szkole.

II etap: Przerwanie błędnego koła bólowego.

Poprzez zastosowanie zabiegów fizykalnych, które mają na celu zmniejszenie doznań bólowych takich jak: prądy TENS, interferencyjne, diadynamiczne; laser biostymulacyjny, krioterapia, wyciąg osiowy.

Zwiększenie ukrwienia oraz normalizację napięcia tkanek uzyskuje się poprzez zastosowanie zabiegów takich jak: krioterapia, masaż, Kinesiology Taping, lampa Sollux.

III etap: Stabilizacja centrum.

Nauka napięcia oraz wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Dodatkowym uzupełnieniem ćwiczeń jest sonofeedback- metoda polegająca na wykorzystaniu ultrasonografu do feedback’u (informacji zwrotnej), dzięki czemu Pacjent jest w stanie aktywować poprawne wzorce napięcia kluczowych mięśni w stabilizacji kompleksu lędźwiowo – miednicznego.

Usługi świadczone na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego.