Misja Home // Misja

Salus aegroti suprema lex

Dobro chorego nadrzędnym prawem

                                                                                                             Hipokrates

     Z badań epidemiologicznych przeprowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Walki z Bólem (ang. International Association for the Study of Pain) wynika, że ok. 70% społeczeństwa odczuło co najmniej raz w życiu dolegliwości związane z bólem kręgosłupa. Coraz więcej młodych ludzi skarży się na bóle kręgosłupa oraz wady postawy, które są spowodowane brakiem aktywności fizycznej.

     Według Europejskiego Stowarzyszenia Urologów (ang. European Association of Urology) szacuje się, że u 5–69% kobiet i 1–39% mężczyzn występuje co najmniej jeden incydent nietrzymania lub gubienia moczu w okresie 12 miesięcy.

     Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization) z roku 2008 w Europie najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn jest nowotwór prostaty. Stanowi 21,8 % wszystkich nowotworów u mężczyzn i jest odpowiedzialny za 9,4 % wszystkich zgonów z powodów nowotworów na kontynencie europejskim. Nietrzymanie moczu jest częstym powikłaniem leczenia operacyjnego przy tego typu nowotworze.

     Zaburzenia w kompleksie lędźwiowo–miednicznym stanową problem medyczny, ekonomiczny i społeczny, z którym muszą radzić sobie nie tylko lekarz i fizjoterapeuta, ale również cały zespół interdyscyplinarny.

     Humanitarna postawa wobec drugiego człowieka wymaga szukania coraz nowszych i skuteczniejszych metod leczenia chorób cywilizacyjnych.

Zespół terapeutyczny postawił sobie za główne cele:

• Poszukiwanie i rozwój nowych skutecznych metod fizjoterapeutycznych.
• Wprowadzania fizjoterapii w obszary medycyny specjalistycznej.
• Skrócenie czasu rekonwalescencji.