Elektrolecznictwo Home // Elektrolecznictwo

ELEKTROLECZNICTWO


!

PRZEZSKÓRNA STYMULACJA NERWÓW (ANG. TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION, TENS)

 

Szeroko stosowana metoda leczenia bólów układu mięśniowo-szkieletowego. Przezskórne pobudzanie nerwów sensorycznych wywołuje natychmiastowy i wydłużony efekt uśmierzania bólu, dzięki uruchomieniu dwóch fizjologicznych mechanizmów przeciwbólowych: uwalnianie endorfin i blokada bramki bólowej.

Neuromogulacja TENS – bóle ostre:

• bóle pooperacyjne,
• bóle pourazowe,
• bóle związane z uciskiem na nerwy rdzeniowe, w szczególności nerw kulszowy (rwa kulszowa, ischialgia),
• bóle związane z zaburzeniami ukrwienia,
• bolesne i przewlekłe gojenie się ran,
• bolesne uszkodzenia skóry związane z długotrwałym leżeniem (owrzodzenia i odleżyny),
• bóle związane ze złamaniami i pęknięciami kości,
• bóle związane z naderwaniami i stanami zapalnymi ścięgien,
• bóle związane z przeciążeniami stawów i ich obrzękami,
• wzmożone napięcie mięśniowe wywołujące zaburzenia ruchowe (spastyczność),
• pęcherz nadreaktywny,
• ból kręgosłupa w czasie ciąży.

 Neuromodulacja TENS – bóle przewlekłe:

• bóle kręgosłupa,
• bóle stawów,
• bóle mięśni,
• bóle związane ze zmianami zwyrodnieniowymi,
• bóle pourazowe przewlekłe,
• bóle reumatyczne (gościec, zapalenie stawów),
• bóle neurologiczne, w szczególności związane z demielinizacją w mózgu i rdzeniu kręgowym (stwardnienie rozsiane SM),
• bóle migrenowe typu przewlekłego.

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.

 

!

ELEKTROSTYMULACJA NERWOWO-MIĘŚNIOWA (ANG. ELECTRICAL MUSCLE STIMULATION. EMS)

 

Elektrostymulacja wykorzystywana jest do pobudzania mięśni, które narażone są  na zanik lub występuje niedowład. EMS nie obciąża kości i stawów, dlatego poprzez wymuszenie pracy mięśni pozwala na utrzymanie masy mięśniowej w sytuacjach, gdy choroba układu kostno-stawowego uniemożliwia wykonywanie ruchu i normalnych ćwiczeń. EMS spełnia również funkcje podobne do masażu, poprawia krążenie lokalne i pozwala na zredukowanie bólów wywołanych napięciem mięśniowym.

Wskazania do elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej:

• osłabienie lub zanik mięśni,
• ból mięśni,
• przewlekłe stany zmęczenia,
• osłabienie mięśni i osłabienie sprężystości przepony dna miednicy,
• wysiłkowe nietrzymanie moczu,
• wysiłkowe nietrzymanie stolca,
• zaburzenia czucia,
• zaburzenia ukrwienia,
• obniżenie narządów rodnych u kobiet.

 Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.

 

Elektroterapia przezodbytowa lub przezpochwowa

Jeśli nie stwierdza się ubytków morfologicznych w zakresie kompleksu zwieraczy, przy obniżonej wydolności skurczowej i upośledzonym unerwieniu obwodowym, wydolną metodą terapii jest endo elektrostymulacja. Metoda stosowana jest zarówno w monoterapii (w systemie domowym lub ambulatoryjnym), jak i w ramach leczenia skojarzonego jako uzupełnienie treningu behawioralnego. Specjalnie skonstruowaną elektrodę umieszcza się w kanale odbytu lub pochwie. Dobrany pod względem częstotliwości, natężenia i amplitudy impuls przekazywany jest z podręcznego generatora do elektrody. Stymulowane zwieracze podlegają skurczowi. Czas trwania leczenia jest przewidziany na kilka do kilkunastu tygodni.

Elektrostymulacją mięśni w wysiłkowym nietrzymaniu moczu:

• zatrzymanie zaniku mięśniowego (nie wzmocni siły mięśniowej),
• ułatwienie lokalizacje mięśni – ćwiczenia,
• mobilizacja zrostów.

Do terapii wykorzystywany jest aparat Duoter Plus wytwarzający impuls :

• prostokątny (zdrowe mięsnie),
• trójkątny (mięśnie porażone).

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.

 

!

GALWANIZACJA

 

Zabieg elektryczny, w którym wykorzystuje się prąd stały. Nazwa zabiegu wiąże się z nazwiskiem włoskiego lekarza Luigi Galvaniego.

Wskazania do galwanizacji:

• nerwobóle,
• przewlekłe zapalenia nerwu,
• zespoły bólowe w chorobie zwyrodnieniowej,
• zaburzenia krążenia obwodowego,
• porażenia wiotkie,
• prąd o małej mocy wpływa na zakrzepy naczyniowe oraz przyspiesza zrost kostny.

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.

 

!

JONOFOREZA

 

Metoda podawania leków wykorzystująca przemieszczanie się jonów leczniczych w polu elektrycznym. Jony wprowadzone przez skórę z ładunkiem elektrycznym przemieszczają się głównie drogą przewodów potowych i mieszków. Jony o ładunkach takich samych jak elektrody, pod którymi się znajdują zostają odepchnięte od niej i przemieszczają się.

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.

 

!

PRĄDY DIADYNAMICZNE (ANG. DIADYNAMIC THERAPY DD)

 

Stosowane w elektroterapii prądy zmienne o małej częstotliwości. Powstają w wyniku prostowania prądu przemiennego, sinusoidalnego o częstotliwości 50 Hz. Opisu ich dokonał lekarz francuski P. Bernard i nazwał je diadynamicznymi. Wyróżnił on i opisał 6 rodzajów prądów DD, których cechą charakterystyczną jest silne działanie przekrwienne  i przeciwbólowe.

Wskazania do zabiegów prądami DD:

• zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa,
• nerwobóle,
• rwa kulszowa,
• choroba Reynauda,
• migreny,
• zapalenia okołostawowe,
• choroba zwyrodnieniowa stawów,
• stany po urazach stawów i mięśni,
• półpasiec,
• odmrożenia,
• porażenia obwodowe nerwu twarzowego,
• zaniki mięśni wynikające z niedoczynności.

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.

 

!

PRĄD INTERFERENCYJNY (NEMECA)

 

Stymulacja prądami interferencyjnymi tworzy punktowe bodźce w głębszych warstwach tkanki. Prądy interferencyjne mają działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz przeciwbólowe (endorfiny). Poprawiają krążenie chłonki (limfy), ukrwienie i odżywienie tkanek, co zmniejsza stany zapalne.

Wskazania do interferencji:

• operacje przepukliny,
• chirurgia okolicy lędźwiowej i kręgosłupa,
• zabiegi na stawach,
• naprawa więzadeł krzyżowych,
• laparotomia,
• endoprotezoplastyka,
• artrotomia,
• złamania,
• urazy sportowe.

Zabieg wykonywany we wszystkich placówkach partnerskich oraz w domu pacjenta.


PRZECIWWSKAZANIA ELEKTROTERAPII:

• choroby układu krwionośnego, rozrusznik serca, silna arytmia serca (wymaga opinii kardiologa),
• miażdżyca zarostowa tętnic w okresie II b-IV wg Fontaine’a (wymaga opinii kardiologa),
• zabieg w okolicach serca,
• zagrożenie zatorem,
• zakrzepowe zapalenie żył,
• zaawansowane żylaki zewnętrzne w miejscu aplikacji elektrod,
• choroby z możliwością krwawień,
• obecność metalu na drodze przepływu prądu endoprotezy, śruby kostne (wymagana opinii operatora),
• zmiany nowotworowe (wymaga opinii onkologa),
• epilepsja – padaczka (wymaga opinii neurologa),
• ciąża (brzuch ciężarnej),
• menstruacja (okolice brzucha),
• choroby dermatologiczne,
• przerwanie ciągłości i zmiany na powierzchni skóry w okolicy zabiegowej (rany otwarte, otarcia, wysypka, ubytki naskórka),
• ropne zmiany skórne, stany zapalne,
• przypadki, w których skóra nie może być zwilżana,
• stan gorączkowy,
• infekcje i procesy zapalne w stanie ostrym,
• zaburzenia czucia,
• aktywna gruźlica,
• uczulenie na leki stosowane w jonoforezie, aplikacje w okolicach oczu i serca,
• zespoły psychopatologiczne i psychoorganiczne,
• ból o nieznanej etiologii.