Ultradzwięki Home // Ultradzwięki

Ultradźwięki

To drgania mechaniczne powyżej 20 000 Hz. Podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 0,8 – 3 MHz.
Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są zróżnicowane w zależności od miejsca ich stosowania. Dużą „dźwiękochłonność” wykazuje tkanka nerwowa, mniejszą mięśniowa, a najmniejszą z racji swojej zwartej struktury tkanka tłuszczowa.

Oddziaływanie ultradźwięków:

Zmiany mechaniczne – spowodowane różnicą ciśnień w przebiegu podłużnej fali ultradźwiękowej (mikromasaż).
• Zmiany termiczne – powstają w wyniku wytwarzanego w tkankach ciepła.
• Zmiany fizykochemiczne  –zmiany w strukturze koloidów tkankowych i ich uwodnienie (żel w zol), zmiany odczynu tkanek w kierunku zasadowym.

Wskazania do ultradźwięków:

• utrudnione zrosty kostne,
• stawy rzekome,
• bliznowce,
• zwapnienia zlokalizowane w obrębie tkanek miękkich,
• entezopatie,
• tendinopatie,
• kolano skoczka,
• kolano biegacza,
• biodro strzelające,
• ostroga piętowa,
• łokieć tenisisty,
• łokieć golfisty,
• choroba zwyrodnieniowa stawów,
• stany pourazowe.

Przeciwwskazania do ultradźwięków:

• metal w miejscu zabiegowym, implanty,
• żylaki,
• przerwanie ciągłości skóry,
• choroby nowotworowe w miejscu zabiegowym,
• ostre stany pourazowe,
• ostre stany zapalne,
• chrząstka wzrostowa u dzieci,
• nie należy stosować na tkanki takie jak: oczy i ich okolice, mięsień sercowy, rdzeń kręgowy, gonady, nerki, wątroba.

Fonoforeza – metoda wspomagającą przezskórne podawanie leków (ulegających dysocjacji).

Zabieg wykonywany w:

  1. Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej – Łódź, ul. Gdańska 83,
  2. Centrum Medycznym „TriMedic”- Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71,
  3. Centrum Medycznym „bimed” – Łódź, ul. Zachodnia 12 A.