Naglące nietrzymanie moczu Home // Naglące nietrzymanie moczu

!

NAGLĄCE NIETRZYMANIE MOCZU


Pęcherz nadreaktywny (OAB, overactivebladder)  – brak świadomej kontroli nad utrzymaniem moczu w pęcherzu moczowy. Przyczyny tego zjawiska leżą w mięśniach gładkich pęcherza moczowego (przyczyny miogenne), nieprawidłowościach funkcjonowania włókien nerwowych i ich zakończeń oraz w samym centralnym układzie nerwowym (przyczyny neurogenne).


Epidemiologia naglącego nietrzymania moczu

Schorzenie to dotyczy około 16% populacji kobiet i mężczyzn po 40. rż., a jego częstość wzrasta do 70–80% w przedziale wiekowym powyżej 80 lat.

Objawy pęcherza nadreaktywnego

• parcia naglące,
• nietrzymaniamoczu,
• zwiększoną częstością oddawania moczu w ciągu dnia,
• koniecznością oddawania moczu w nocy (nokturia).

Podział naglącego nietrzymania moczu

Parcie naglące mokre – gdy pacjent czuje parcie i nie jest w stanie utrzymać moczu.

Parcie naglące suche – gdy pacjent czuje parcie i jest w stanie utrzymać mocz w pęcherzu.

Stopnie NTM w
I stopieńII stopieńIII stopień
Małe nietrzymanie moczu (użycie 2 wkładek na dobę).
Stopnia nietrzymanie moczu (3-4 wkładki na dobę).
Ciężkie nietrzymania moczu (powyżej 5 wkładek dziennie).
Czynniki ryzyka naglącego występowania nietrzymania moczu

• depresja,
• zaburzenia snu,
• „sikanie na zapas”,
• napoje drażniące pęcherz moczowy,
• otyłość,
• stwardnienie rozsiane,
• Parkinson,
• urazy kręgosłupa,
• udar mózgu,
• zakażenie dróg moczowych.

Cele rehabilitacji w naglącym nietrzymaniu moczu

• wyeliminowanie czynników zwiększających przeciążenie dolnego układu moczowego,
• wyeliminowanie czynników drażniących pęcherz moczowy,
• trening pęcherza moczowego,
• zmniejszenie przewodnictwa w włóknach nerwowych,
• korekcja wad postawy ciała oraz zaburzeń biomechanicznych kompleksu lędźwiowo-miednicznego,
• zwiększenie siły mięśniowej dna miednicy.

Fizjoterapia w naglącym nietrzymaniu moczu

Podstawą terapii jest trening zwiększający objętość pęcherza moczowego oraz zabiegi z zakresu elektrolecznictwa (elektrostymulacja: doodbytnicza, dopochwowa, prądy TENS)i masażu, mające na celu zmniejszyć nadreaktywność pęcherza moczowego.

W celu zapewnienia naszym pacjentom intymnej atmosfery, dyskrecji oraz indywidualnego podejścia, terapię przeprowadzamy indywidualnie.

Zabiegi oraz ćwiczenia prowadzi magister fizjoterapii Bartosz Mitkowski.

 

Terapię można odbyć za pomocą telerehabilitacji.