Choroba Peyroniego Home // Choroba Peyroniego

!

CHOROBA PEYRONIEGO


Stwardnienie ciał jamistych prącia, stwardnienie plastyczne prącia, łac. induratio penis plastica, morbus Peyronie, ang. Peyronie disease. Plastyczne stwardnienie prącia, polega na zastąpieniu elastycznych włókien osłonki białawej prącia przez twarde blaszki łącznotkankowe (kolagen), co w efekcie powoduje ograniczenie wzwodu prącia.


Epidemiologia choroby Peyroniego

Choroba Peyroniego dotyka 3-9% dorosłych mężczyzn w wieku 20-70 lat, z systematyczną tendencją wzrostową i dotyczy najczęściej rasy białej, rzadziej czarnej, a wyjątkowo żółtej. U niewielkiej liczby mężczyzn zmiany mogą ustąpić spontanicznie w ciągu roku od rozpoznania, podczas gdy u 45% chorych następuje stabilizacja objawów, a u 40% progresja.

Objawy choroby Peyroniego:

• guzki na grzbiecie prącia,
• skrzywienie prącia przy wzwodzie,
• ból podczas wzwodu,
• ból przy dotyku.

Podział choroby Peyroniego

Ostra faza – miejscowym stanem zapalnym (możliwy ból przy dotyku, podczas wzwodu i współżycia), progresją rozmiaru płytki włóknistej i postępującą deformacją w postaci skrzywienia prącia

Przewlekła faza – ustąpienie stanu zapalnego, stabilizacja wielkości płytki i zmian deformacyjnych prącia

Czynniki ryzyka wystąpienia choroby Pyroniego

Przyczyny występowania choroby nie są znane, przypuszcza się, że stanowi konsekwencję nieprawidłowo zagojonej rany na penisie (mikrourazy prącia podczas stosunku płciowego). W miejscu zranienia bądź uszkodzenia powstaje blizna, przez co traci on swoją elastyczność i sztywniejąc, zniekształca lub wygina się w nienaturalny sposób.

• infekcje,
• zapalenia cewki moczowej,
• choroby weneryczne,
• zmiany miażdżycowe cukrzycą,
• reumatoidalnym zapaleniem stawów,
• dną moczanową,
• zapaleniem żył,
• kolagenozą.

Cele rehabilitacji w chorobie Peyroniego:

• wyeliminowanie czynników zwiększających przeciążenie prącia,
• uelastycznienie blaszki łącznotkankowej,
• zmniejszenie dolegliwości bólowych,
• zmniejszenie skrzywienia prącia.

Fizjoterapia w chorobie Peyroniego

W ostrej fazie choroby wykorzystuje się laser biostymulacyjny, który nie przegrzewa tkanek. Laseroterapia zmniejsza dolegliwości bólowe oraz uelastycznia tkanki miękkie.

W przypadku przeciwskazania do zażywania leków doustnych lub nakłuć, można wprowadzić lek za pomocą jonoforezy.

W chorobie Peyroniego wykorzystuje się równie zabiegi takie jak: ultradźwięki, prądy TENS, fala uderzeniowa.

W celu zapewnienia naszym pacjentom intymnej atmosfery, dyskrecji oraz indywidualnego podejścia, terapię przeprowadzamy indywidualnie.

Zabiegi oraz ćwiczenia prowadzi magister fizjoterapii Bartosz Mitkowski.